Pedoseksuelen
8 mei 2017
H.Hillen
13 juni 2017

Beveiligingspassen zijn passé.

Vastgesteld is dat iedere beveiliger in het bezit moet zijn van een beveiligingspas.

Het verloop binnen de beveiliging is hoog en vooral evenementen beveiligers werken voor meerdere bedrijven. Wat is de gedachte dat voor iedere werknemer een pas aangevraagd moet worden die maar 3 jaar geldig is.

Nadelen zijn o.a.

• Werkgever maakt kosten die doorberekend worden aan de klant.

• Bij een opdracht waar medewerkers aangetrokken moeten worden is er de periode tussen aanvang opdracht en binnenkrijgen van de passen.

Oplossing is er.

Een beveiliger moet een pas hebben waarmee hij zich kan legitimeren. Bij start stage wordt de beveiliger gescreend en wordt de pas uitgereikt. Verplicht is een legitimatiebewijs bij je te dragen waarop een foto staat. Deze moet periodiek vervangen worden, waardoor de foto gelijkend blijft aan de persoon. Zet op de beveiligingspas een uniek nummer en het BSN nummer wat vergeleken kan worden met het ID. Foto hoeft dan niet op de beveiligingspas.

Het inrichten van een database is makkelijk.

Als werkgever meldt je de medewerker aan met de mogelijkheden die er nu ook zijn bijv. winkelsurveillant of ESO.

Wordt de pas ingetrokken dan krijgen de bedrijven die de beveiliger aangemeld hebben hierover een mail.

Welkom bij beveiligingsbedrijf Facta Security Almere