KWF
24 januari 2018
Pech
29 januari 2018

UMMON

Wij zijn aanwezig geweest bij het debat georganiseerd door de UMMON ( Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland ) wat als thema de ” Interreligieuze Dialoog” had.

Het UMMON wil de basis verstevigen voor meer dialoog en meer samenwerking tussen verschillende religies, levensbeschouwingen en hun achterban in Nederland.

Welkom bij beveiligingsbedrijf Facta Security Almere