Industrie - Logistiek

Onze medewerkers dragen er zorg voor dat alleen geautoriseerde personen in uw warehouse aanwezig zijn. Om dit te realiseren voeren wij voorafgaande aan de werkzaamheden een beveiligingsschouw uit waarbij ook de reeds getroffen beveiligingsmaatregelen geïnventariseerd worden. Aan de hand van de schouw doen wij u voorstel waarin de veiligheid en beveiliging gewaarborgd worden.

Ongelukken waardoor er persoonlijk letsel of schade ontstaat is binnen uw sector een reële mogelijkheid. Veiligheid is om die reden een belangrijk aspect van het takepakket van onze beveiliger. Daarom is het controleren op en aanspreken van medewerkers en bezoekers op de veiligheidsvoorschriften vanzelfsprekend voor hun.

Wanneer er diefstalgevoelige ladingen vervoerd worden dan verzorgen wij hiervoor zowel nationaal als internationaal de transportbegeleiding.
Welkom bij beveiligingsbedrijf Facta Security Almere